top of page

פרסומים במדיה דיגיטלית ובעיתונות

פרויקט של בזק 144 בוואלה ניוז לקידום עסקים קטנים בתקופת משבר הקורונה בארץ. עסקים קטנים מקבלים במה על מנת להציג את שירותיהם. סיפרתי על העסק שלי בכתבה שפורסמה ב-13 לינואר 2021.

קישור לכתבה המקוריתמוזמנים לקרוא.

כתבה שפורסמה באתר של רשת- ערוץ 13 במדור המומלצים על העסק שלי.

סיפרתי את ההיסטוריה של העסק. כמה חשוב היה לי לשמר סרטים ישנים  שצילמתי בשנות ה-70 ובשנות ה-80 במצלמה 8 מ"מ ולאחר מכן במצלמת ווידאו. התחלתי ללמוד את התחום של המרות דיגיטליות לצרכים פרטיים שלי. רציתי מאוד לשמור את הזיכרונות והנוסטלגיה. התחלתי להמיר סרטי 8 מ"מ וקלטות הווידאו הפרטיים לדיגיטלי. בהמשך החלטתי לעזור לאחרים. הקמתי מעבדה עם ציוד ותוכנות ייעודיים להמרת סוגי המדיה האנלוגית השונים לקבצים דיגיטליים. 

קישור לכתבה המקוריתמוזמנים לקרוא.

bottom of page